+32 (0)3 647 16 98 info@advies4kmo.be

Veelgestelde vragen

Wie kan een community site opzetten?

Iedereen die mensen bij elkaar wil brengen omtrent een bepaald interesseveld. Of dit nu over levensstijl (bv gezond koken), hobby (bv paarden houden) of bedrijf (bv interne communicatie) gaat. Van zodra er een gedeelde interesse is, ontstaat de behoefte om te delen en te leren. Met een community site heeft u de juiste tool in handen om deze behoefte in te vullen.

Een community bouwen kan een nieuw verdienmodel zijn voor je bedrijf en geeft de mogelijkheid om de know-how in je organisatie te verzamelen en te delen.  In een community-site kan betaalmodule en facturatiemodule aanwezig zijn.

Wat is het verschil tussen een community site en een website?

Een community site is een platform waar mensen met eenzelfde interesse samenkomen om hun kennis en ervaring te delen en te verdiepen. Het gaat dus vooral om een groepsgevoel, het delen en het bijleren.  Via forums en e-learnings kan kennis gedeeld worden zowel van je organisatie naar je leden als tussen de leden zelf.

Een website is een plek waar u voorstelt wie u bent en wat u doet, welk probleem u kan oplossen, en welke actie u verlangt van de bezoeker. Een website tracht dus eerder een match te maken tussen vraag en aanbod.

Wat is het verschil met Facebook?

Dat mensen nood hebben aan groepen waarin ze kunnen thuiskomen, blijkt uit de vele Facebook groepen die opgezet worden. Mensen vinden elkaar maar jammer genoeg zijn er ook een aantal nadelen:

  • De gedeelde informatie is zeer vluchtig en ongestructureerd, wat het moeilijk maakt om iets terug te vinden. Dit maakt ook dat vragen tot vervelens toe opnieuw gesteld worden, en opnieuw beantwoord moeten worden.
  • De initiatieven staan los van elkaar en kunnen geweldig floreren of zomaar weer verdwijnen. Neem nu deelnemers van een cursus die een groep opzetten: tijdens de cursus houden zij contact maar daarna verwatert dit. De inrichter van de cursus staat hier volledig buiten.
  • Op Facebook is er van alles aan de gang: statusupdates, allerlei foto’s, filmpjes… Maw afleiding van de groep!

Een community site is zo ingericht dat kennisoverdracht mogelijk is, dat zoekopdrachten gebruiksvriendelijk zijn, en dat het platform centraal beheerd kan worden.

Facebook vermeldt ook duidelijk in hun gebruiksvoorwaarden dat alle content die op FB geplaatst wordt eigendom wordt van FB.  Zo kennen we cases waarbij FB beslist om een pagina met 40.000 leden zomaar te verwijderen. Daarom is het belangrijk naast FB nog een kanaal te bouwen waarmee je jouw leden kan groeperen.

Wat is het verschil met een e-learning platform?

Een e-learning platform beperkt zich tot het aanbieden van online cursussen, en speelt niet in op de behoefte van de deelnemers om elkaar vragen te stellen, onderwerpen te verdiepen, enz. Dit is net het krachtige van een community site, namelijk dat het online leren versterkt wordt door het groepsgevoel, en vice versa.

Zijn er bijkomende kosten voor de tool?

Naast de maandelijkse log-in kosten zijn er geen andere verplichte bijkomende kosten. Het is dus niet zo dat u zoals bij andere platformen een kost per gebruiker moet betalen. Natuurlijk bieden wij graag onze diensten aan indien u ergens hulp bij nodig heeft, maar dit is volledig optioneel en vrijblijvend.

Kan ik bepalen welke leden wat zien op de community site?

Ja, als beheerder kan u niveaus instellen op uw community site en de toegangsrechten voor elk lid bepalen. Zo hebben gratis leden enkel toegang tot het basisniveau, terwijl betalende abonnees verder kunnen klikken. Voor aangeboden cursussen kan er gekozen worden om eerst betaald te worden alvorens de toegang verleend wordt.

Kan deze tool ook gebruikt worden voor interne opleidingen?

Ja, een community site is hiervoor de ideale betaalbare tool. Werknemers hebben alvast ten minste één gemeenschappelijk interesseveld: het bedrijf waarvoor ze werken. Het platform kan interne opleidingen en procedures ter beschikking stellen, en biedt de werknemers ook de kans om intern te communiceren.

Zijn de video’s beveiligd tegen kopiëren?

Ja, de video’s zijn beveiligd tegen kopiëren adhv een bijkomende tool. Het is namelijk niet de bedoeling dat aangeboden cursussen voor betalende leden een eigen leven gaan leiden.